Máy lọc nước nano geyser

Máy lọc nước nano Geyser Bio 411plus

Máy lọc nước nano Geyser Bio 411plus

Regular Price: 7.490.000 VNĐ

Giá đặc biệt: 6.990.000 VNĐ

Máy lọc nước nano Geyser Bio 441plus

Máy lọc nước nano Geyser Bio 441plus

Regular Price: 6.990.000 VNĐ

Giá đặc biệt: 6.490.000 VNĐ

Máy lọc nước RO Geyser

Máy lọc nước RO Geyser Prestige PM

Máy lọc nước RO Geyser Prestige PM

Regular Price: 8.900.000 VNĐ

Giá đặc biệt: 6.990.000 VNĐ

Máy lọc nước RO Karofi

Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 2.0, 7 cấp lọc KI7Q-2

Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 2.0, 7 cấp lọc KI7Q-2

Regular Price: 7.200.000 VNĐ

Giá đặc biệt: 6.265.000 VNĐ

Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 1.1, 8 cấp lọc KI8N-1

Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 1.1, 8 cấp lọc KI8N-1

Regular Price: 5.590.000 VNĐ

Giá đặc biệt: 4.860.000 VNĐ

Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 2.0, 8 cấp lọc KI8Q-2

Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 2.0, 8 cấp lọc KI8Q-2

Regular Price: 7.500.000 VNĐ

Giá đặc biệt: 6.525.000 VNĐ

Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 2.0, 9 cấp lọc KI9Q-2

Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 2.0, 9 cấp lọc KI9Q-2

Regular Price: 8.470.000 VNĐ

Giá đặc biệt: 7.370.000 VNĐ

Hệ thống lọc tổng biệt thự EWS

Hệ thống làm mềm nước sinh hoạt  EWS Basic 1

Hệ thống làm mềm nước sinh hoạt EWS Basic 1

Regular Price: 30.000.000 VNĐ

Giá đặc biệt: 25.000.000 VNĐ

Hệ thống lọc nước tổng sinh hoạt EWS Basic 2

Hệ thống lọc nước tổng sinh hoạt EWS Basic 2

Regular Price: 65.000.000 VNĐ

Giá đặc biệt: 55.000.000 VNĐ

Hệ thống lọc nước tổng sinh hoạt EWS Basic 3

Hệ thống lọc nước tổng sinh hoạt EWS Basic 3

Regular Price: 100.000.000 VNĐ

Giá đặc biệt: 90.000.000 VNĐ

Hệ thống lọc nước tổng sinh hoạt EWS Premium 1

Hệ thống lọc nước tổng sinh hoạt EWS Premium 1

Regular Price: 135.000.000 VNĐ

Giá đặc biệt: 123.000.000 VNĐ

Máy lọc nước tắm

Máy lọc nước  tắm bé Geyser Typhoon 10BB

Máy lọc nước tắm bé Geyser Typhoon 10BB

Regular Price: 7.990.000 VNĐ

Giá đặc biệt: 6.900.000 VNĐ

Máy lọc nước tắm bé Geyser Typhoon 20BB

Máy lọc nước tắm bé Geyser Typhoon 20BB

Regular Price: 9.900.000 VNĐ

Giá đặc biệt: 8.900.000 VNĐ

Cây nước nóng lạnh

Cây nước nóng lạnh Karofi HC01

Cây nước nóng lạnh Karofi HC01

Regular Price: 2.840.000 VNĐ

Giá đặc biệt: 2.470.000 VNĐ

Cây nước nóng lạnh Karofi HC02

Cây nước nóng lạnh Karofi HC02

Regular Price: 4.070.000 VNĐ

Giá đặc biệt: 3.540.000 VNĐ

Cây nước nóng lạnh Karofi HC300

Cây nước nóng lạnh Karofi HC300

Regular Price: 5.500.000 VNĐ

Giá đặc biệt: 4.785.000 VNĐ

Cây nước nóng lạnh Karofi HC300RO

Cây nước nóng lạnh Karofi HC300RO

Regular Price: 8.800.000 VNĐ

Giá đặc biệt: 7.656.000 VNĐ